Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej strony, a zwłaszcza:

Oldze Kosek

Piotrowi Sułowskiemu

Krzysztofowi Rychlikowi 

 

Jesteśmy także wdzięczni autorom fotografii użytych na stronie, a są wśród nich:

Aleksandra Żak

Agata Rogóyska

Mateusz Grobel

Wadim Jabłoński

Brunon Józefczyk

Krzysztof Rychlik

Piotr Sułowski