Przepisy dotyczące polityki prywatności

 

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych” (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami), wszystkie dane osobowe, powierzone firmie Hamernia Agata Mondzelewska  podczas procesu rejestracji, traktowane są jako poufne i gromadzone jedynie w celu wystawienia faktury lub rachunku potwierdzającego umowę kupna- sprzedaży. Gromadzenie danych odbywa się z zachowaniem wymogów określonych w przywołanej Ustawie. Dane nie będą przekazywane innym firmom ani wykorzystywane w innych celach.

2.Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

3.Jeżeli Klient dokonał transakcji zakupu towaru, może otrzymać od Hamernia Agata Mondzelewska emaile dotyczące transakcji. Możemy również kontaktować się z Klientem  telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące transakcji.

4.W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu sklepu kuzniaszpeju.pl, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Polityka prywatności w sklepie kuzniaszpeju.pl

 

 1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie Zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Hamernia Agata Mondzelewska. zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Klient ma prawo wglądu oraz aktualizacji i zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie za pomocą swojego konta lub też wysyłając w tym celu do Hamernia Agata Mondzelewska e-mail na adres: kuzniaszpeju@gmail.com informujący o zmianie danych Klienta lub konieczności ich poprawienia. Jednocześnie każdy spośród naszych Klientów ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych sklepu kuzniaszpeju.pl
 3. Zgromadzone dane osobowe Klienta nie będę kiedykolwiek i w jakiejkolwiek postaci przetwarzane w zakresie innym niż opisany w punkcie 1 powyżej, chyba, że wymóg ich udostępnienia osobom trzecim nakładają przepisy prawa lub ich przetwarzanie jest wymagane w związku z wykonaniem Umowy sprzedaży.
 4. Administratorem danych osobowych jest Hamernia Agata Mondzelewska 38-608 Smerek 73, Tel: 662979291odpowiedzialna za przechowywanie danych osobowych i zabezpieczanie tych danych przed dostępem do nich osób trzecich.
 5. Wszystkie dane Klientów udostępniane przez sklep internetowy są skierowane tylko i wyłącznie do odbiorców będących bezpośrednio zaangażowanych we współpracę handlową ze sklepem. Do odbiorców danych należą bank biorące udział w transakcjach zakupowych towarów znajdujących się w asortymencie sklepu oraz firmy kurierskie obsługujące sklep kuzniaszpeju.pl 
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych o nim danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.  Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kuzniaszpeju@gmail.com. 
 7. Każdemu Klientowi, który rozpoczął proces składania zamówienia przysługuje prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia.

 

PLIKI COOKIE

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu kuzniaszpeju.pl na jego urządzeniu końcowym zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, tzw. pliki cookie.
 2. W trakcie użytkowania przez Klienta sklepu kuzniaszpeju.pl, korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Pliki te są wykorzystywane przez Hamernia Agata Mondzelewska:

– W celach związanych z funkcjonowaniem i personalizacją witryny. Na -przykład zapamiętują one zawartość koszyka po wygaśnięciu sesji.

– W celach związanych z zabezpieczeniem transakcji.

– W celach statystycznych. Sklep kuzniaszpeju.pl korzysta z narzędzi google służących do badania zachowań użytkowników witryny.

– W celach reklamowych. Sklep wykorzystuje pliki cookies także do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

– W Celach społecznościowych. Pliki cookie umożliwiają integrację serwisów społecznościowych ze sklepem.

 1. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. 
 2. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz je w każdej chwili wyłączyć dla naszej witryny albo dla wszystkich witryn przeglądanych za pomocą danej przeglądarki.
 3. Każdy model telefonu i tablet może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego w przypadku przeglądania strony na urządzeniach mobilnych zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

PRAWA AUTORSKIE 

Prawa autorskie do serwisu oraz wszelkie publikowane na stronie kuzniaszpeju.pl materiały i treści, grafiki, pliki wszelkich kategorii, a także zdjęcia produktów oferowanych do sprzedaży stanowią własność Hamernia Agata Mondzelewska, oraz pozostałych odpowiednich podmiotów (osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych) współpracujących z Hamernia Agata Mondzelewska i są chronione prawami autorskimi oraz wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z tego względu te materiały, treści i zdjęcia obiektów oraz pozostałych produktów objęte są zakazem ich kopiowania w celach komercyjnych, dalszego ich rozpowszechniania, modyfikowania lub umieszczania na jakichkolwiek innych stronach internetowych.